Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027


Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia D
Finantarea 50.000 Euro – 200.000 Euro
Cofinantare minim 10%
Perioada depunere: 15.03.2024 - 14.06.2024


Introduceti CUI Societate

Condiții de Eligibilitate:

 • Societăți sau societăți cooperative înregistrate în baza Legii societăților nr. 31/1990
 • Microîntreprinderi sau întreprinderi mici non-agricole, din mediul rural și urban.
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe cel puțin un an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, nu a avut activitate uspendată temporar în anul curent și în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul nu se afla in stare de faliment/insolvență, proceduri de lichidare sau administrare judiciară, nu fi fost găsit vinovat pentru fraudă sau infracțiuni legate de fonduri publice.
 • Solicitantul nu are obligații de plată nete neachitate în termen la bugetul de stat sau local.

Cheltuieli Eligibile

Investiții în Active Corporale:
 • Achiziția de utilaje, echipamente și instalații noi.
 • Construcții, extinderi și modernizări de clădiri necesare pentru desfășurarea activităților proiectului.
Investiții în Active Necorporale:
 • Achiziționarea de software.
 • Drepturi de brevet, licențe și know-how.
Cheltuieli de Consultanță și Management:
 • Servicii de consultanță pentru elaborarea și implementarea proiectului.
 • Costuri de management și monitorizare a proiectului.
Alte Cheltuieli:
 • Cheltuieli cu publicitatea și promovarea proiectului.
 • Cheltuieli legate de obținerea autorizațiilor necesare implementării proiectului.